• Geen producten in de winkelwagen.

Register

Minimum 10 characters

One uppercase character

One Numerical character

One Special character

Must Match

Naam (verplicht)
Club (geef de naam van jouw voetbalvereniging) (verplicht)
Leeftijd jeugdelftal
Opschonen

Accountgegevens

Profielgegevens

Naam (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen

Club (geef de naam van jouw voetbalvereniging) (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen Wijzigen

Wie mag dit veld zien?
Sluiten

Algemene gebruikersvoorwaarden / privacybeleid

Verantwoordelijkheid gebruiker

De gebruiker is verantwoordelijk voor het op een juiste wijze omgaan met de inloggegevens van de site. De gebruiker is verboden om inloggegevens te delen met derden. Indien onlinevoetbalschool.nl ontdekt dat de gebruiker wel inloggegevens deelt met derden, dan behoudt onlinevoetbalschool.nl het recht om de gebruiker te blokkeren. In dit geval zal tevens de betalende partij, lees de club, geïnformeerd worden.

Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van onze website  gelden onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te gebruiken stem je in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn slechts bedoeld ter informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

We doen er alles aan om de gegevens op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We zijn hiervoor wel afhankelijk van de aanbieders van opleidingen, trainingen, cursussen en andere leermiddelen. We staan daarom niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. Maar natuurlijk doen we er alles aan om up to date, accuraat en online te blijven!

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Een gebruiker van deze site mag de informatie niet doorgeven, vermenigvuldigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Als je via deze website een pagina raadpleegt van derden (bijvoorbeeld via een link), wijzen wij je erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op die pagina wordt genoemd. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Het gebruik van en surfen op de site gebeurt op eigen risico. De onlinevoetbalschool.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen met en gebruiken van de site of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van deze websites. De onlinevoetbalschool.nl kan verder niet garanderen dat de website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. De onlinevoetbalschool.nl is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade die virussen kunnen veroorzaken aan jouw computeruitrusting of andere eigendommen die te wijten is aan jouw toegang tot, gebruik van of surfen op de site of aan het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, beelden en video- of audiomateriaal van de site. Vanzelfsprekend heeft de onlinevoetbalschool.nl zich ingespannen om bovenstaande situaties te voorkomen.

Intellectueel eigendom

De  content afkomstig van onlinevoetbalschool.nl wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van de onlinevoetbalschool.nl

Onlinevoetbalschool.nl heeft  in de samenstelling van haar content gebruik gemaakt van vele bronnen. In het geval van video is de bron vaak een bestaande video op youtube. In de aftiteling is daar waar mogelijk de bron benoemd. Fotomateriaal komt veelal uit eigen bron. Bij fotomateriaal uit andere bronnen is getracht gebruik te maken van materiaal dar vrij is van eigendom of anders is de eigenaar benoemd.  Bij de overige textuele content zijn geen volledige tekstpassages overgenomen van bestaande bronnen.

Indien een partij zich benadeeld voelt dan graag contact opnemen met info@onlinevoetbalschool.nl

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Onlinevoetbalschool.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door jou worden opgegeven, aangevuld met het IP adres van het apparaat waar je de website mee bezoekt. Bijvoorbeeld als je een formulier op de website invult, zoals het contact-, informatieaanvraag of inschrijfformulier, of als je ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang je gebruikersaccount op onlinevoetbalschool.nl actief is. Je kunt ons altijd vragen je gebruikersaccount te deactiveren / en of je persoonsgegevens te verwijderen.

Registratiesysteem
Om een training te kunnen bewaren of toegang te krijgen tot Mijn onlinevoetbalschool.nl, moet je je eerst registreren. Wij bewaren dan je persoonsgegevens, zoals onder andere jouw email adres, resultaten van trainingen en de club waar je lid van bent. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met je je kunnen opnemen indien dit nodig is.

Onlinevoetbalschool.nl zal de aan jouw Mijn onlinevoetbalschool.nl account gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beoordelingen
Wij maken gebruik van jouw contactgegevens om je te wijzen op nieuwe trainingen, resultaten van trainingen of reacties na aanleiding van een forum bericht

Het beoordelingsformulier wordt online ingevuld. Een deel van de ingevulde gegevens, te weten je naam en, wanneer je daarvoor kiest ook je LinkedIn profiel, en natuurlijk de afgeronde training kunnen door ons naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt of gepubliceerd op onze website. Ook slaan we je IP-adres op om misbruik te voorkomen. Hierbij behouden wij ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen.

Annuleren en herroepen
Als jij je inschrijft voor een training, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van onlinevoetbalschool.nl. onlinevoetbalschool.nl hanteert een termijn van 14 dagen om te annuleren of te herroepen. Kijk in de algemene voorwaarden van de opleider, voor hun annuleringsvoorwaarden. Als je een e-learning koopt, geldt er geen annulering of herroepingsrecht. Je kunt zo een e-learning cursus dus niet retourneren.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Je onlinevoetbalschool.nl account is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer je vermoedt dat jouw wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens en wachtwoorden
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (“Secure Sockets Layer” of “SSL”) waarmee alle persoonlijke informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Wachtwoorden worden ook versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen.

Opgeslagen gegevens
Door persoonlijke gegevens op de site in te voeren en door gebruik te maken van de automatische vraag- en antwoordmogelijkheid ga je ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Deze gegevens worden verzameld om toetsen te kunnen afnemen na het volgen van een cursus. Tevens worden deze gegevens gebruikt om op je eigen persoonlijke pagina de vorderingen te kunnen volgen en cursussen in een later stadium weer te kunnen starten.

Interactieve cursusonderdelen

We verwerken en slaan data op van jouw interacties in cursuselementen waar vraag en antwoord plaatsvindt. Hiervoor wordt xAPI gebruikt. We gebruiken de data om te testen of je een cursus voldoende hebt afgerond en de mogelijkheid om jou certificaten te geven. De data is verwerkt en opgeslagen bij Antagonist.nl, onze server provider.

De verwerking kan de volgende gegevens bevatten: de resultaten van de intercatie, de maximum score, wanneer je bent gestart, wanneer je de cursus hebt afgesloten en hoeveel tijd de cursus heeft gekost. We gebruiken de data om aan jou te vertellen hoe goed je een cursus hebt afgerond.

We may store interactive content that you create on our platform. We also may send anonymized reports about content creation without any personal data to the plugin creators. Please consult the H5P tracking information page for details.

De video’s zijn veelal afkomstig van Youtube. Youtube zal cookies opslaan op jouw computer. Youtube gebruikt cookies om haar partners het verkeer op haar website te kunnen monitoren.  Zie Google’s Privacy policy voor meer details.

Data versturen naar anderen
Zoals eerder aangegeven zal de data niet gedeeld worden. Vanuit de wetgeving zijn we wel verplicht aan te geven dat reacties van bezoekers door een geautomatiseerde spam detectie service geleid kunnen worden. Dit doen we ter beveiliging van de website en de gebruiker. De service die hiervoor gebruikt wordt is niet altijd per definitie in Europa gesitueerd.

De onlinevoetbalschool.nl respecteert de algemene privacyregels en zal ervoor zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de databases. Om de onlinevoetbalschool.nl in staat te stellen de site op jouw persoonlijke voorkeuren toe te spitsen, maakt de site gebruik van zogenaamde cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Data beveiligen
Onze website draait bij Antagonist. Deze partij maakt veel werk van een veilige serveromgeving. Aan onze kant hebben we een geavanceerd beveiligingsprogramma lopen dat continue de inhoud van de website checkt op onregelmatigheden en de website beschermd tegen mogelijk aanvallen van hackers.

Indien sprake is van een gerichte aanval kunnen we verplicht zijn om de site (tijdelijk) af te schermen en daarmee niet bereikbaar te maken totdat het probleem 100% is opgelost.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Verwijderen gegevens
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. Stuur hiervoor een mail naar info@onlinevoetbalschool.nl

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw apparaat worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies, waaronder technische, functionele, analytische en commerciële cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Onze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat:

  • je ingelogd blijft in Mijn onlinevoetbalschool.nl
  • je bekeken en opgeslagen trainingen en lijstjes bewaard blijven;
  • je een beoordeling kunt schrijven;
  • verbeteringen aan onze website kunnen worden getest en gemeten;
  • aanbevelingen relevant zijn voor jou, op basis van je eerdere aanvragen;

Veel cookies van onlinevoetbalschool.nl verdwijnen als je de browser sluit. Je kunt ze ook zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen voordat je van deze sites gebruik maakt.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, rectificatie en wijzigen van jouw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde mailen naar: info@onlinevoetbalschool.nl

 

I agree to these Terms and Conditions